Ексклузивен спонсор

Златен спонсор

Със съдействието на

Wine partner

Партньори

Медийни партньори

Research & database платформа

Residential forum 2022

Residential Forum 2022, организиран от Градът Медиа Груп, е водещият специализиран форум с фокус върху жилищния сегмент и тенденциите при развитието и реализацията на модерни жилищни проекти.

Събитието предоставя професионална публична платформа на водещите инвеститори, архитекти, строители, консултанти, проект мениджъри и други експерти ангажирани с реализацията на най-значимите и предизвикателни актуални жилищни сгради и комплекси с цел да споделят последните тенденции в сектора.

Какви са особеностите на инвестиционната среда към средата на 2022 година, как макрофакторите влияят на процеса по реализация на жилищните проекти, какво се търси от модерните обитатели и какво планират и предлагат водещите development компании, кои са актуалните проекти в процес на развитие и как променят градската среда, защо еволюират изискванията към средата на живот и как това променя жилищната архитектура и дизайн, както и кои сградни решения и технологии създават дългосрочна стойност – това ще бъдат основните акценти на Residential Forum 2022.

Основни акценти

Инвестиционната среда 2022: Стимулиране на инвестиционната активност и повишаване на доверието в сектора чрез създаване на ясни и прозрачни правила и норми.Промени в нормативна база и ключови стъпки за облекчаване на административния процес, свързан с инвестиционната дейност – какви са плановете на институциите и какво очаква частният сектор? 

Проектът за изменение нa ЗУT - eлeĸтpoнизaция нa aдминиcтpaтивнитe ycлyги и oгpaничaвaнe нa бюpoĸpaтичнaтa тeжecт в apxитeĸтypнo-cтpoитeлния oтpacъл – защо е важно? Пoвишaвaнe ĸaчecтвoтo нa строителния пpoдyĸт и по-ясно дефиниране на отговорностите на участниците в строителния процес.

 

Икономика, макроиндикатори и пазар на жилища 2022: управление на риска и хеджиране в динамична среда. Ликвидността, инфлационният натиск и себестойността на строителния продукт - къде е балансът?

Жилището като стойност: модели за ценообразуване и пазарни прогнози. Колко достъпни (ще) са жилищата в София и страната и какво определя цената им? Перспективи и предизвикателства пред жилищните инвеститори.

Жилищните нужди на София: състояние на жилищен фонд, дефицити, качество и устойчивост.Защо хората сменят жилището си? Кварталът, средата (градска и социална) или сградата – кое е водещо?

 

Lifestyle Trends: Актуални специфики на средата на обитаване–начинът на живот на модерното поколение купувачи на жилища като основа при планирането на жилищните проекти.

Търсене: Кои са основните двигатели на търсенето на жилищни имоти? Какво търсят и какво (не) намират модерните жилищни обитатели.

Building innovation: smart технологии, системни решения и иновации за по-стойностни и устойчиви жилищни сгради.

Тенденции при управлението на жилищните проекти: как да запазим качеството и повишим стойността на жилищните проекти в дългосрочен план?

Projects showcase: еволюцията на жилищната архитектура - проекти и реализации 2022

Регистрация

Ранна регистрация (до 20 май вкл.)
Присъствие на живо – 99 Eur, без ДДС


След 20 май
Присъствие на живо – 120 Eur, без ДДС

 

За кого е предназначено събитието

Real Estate инвестиционни компании

Real Estate инвестиционни компании

Real Estate дивелопмънт компании

Real Estate дивелопмънт компании

Kонсултанти  и брокери

Kонсултанти и брокери

Градски лидери

Градски лидери

Банки

Банки

Архитекти

Архитекти

Пропърти мениджмънт компании

Пропърти мениджмънт компании

Асет мениджмънт компании

Асет мениджмънт компании

Строителни компании

Строителни компании

Проектанти

Проектанти

Интериорни дизайнери

Интериорни дизайнери

Компании за сградни решения и технологии

Компании за сградни решения и технологии

Фасилити мениджмънт компании

Фасилити мениджмънт компании

Проект мениджъри

Проект мениджъри

Proptech компании

Proptech компании

Урбанисти

Урбанисти

Инженери

Инженери

Конструктори

Конструктори

Минали събития