Участници

Residential forum 2022
8 юни 2022 | София, България

Арх. Стефан Аспарухов

заместник-министър, МРРБ

В МРРБ зам.-министър Стефан Аспарухов отговаря за наблюдението, контрола и координацията на политиките и дейностите, свързани с устройството на територията, ДНСК, АГКК и жилищната политика.
Притежава дългогодишен опит като архитект – проектант и консултант за обекти в областта на градоустройството, производствените, обществените и жилищните сгради. Бил е главен архитект на Община Елин Пелин в периода 2016 – 2020 г.
Доцент е в УАСГ в София и доктор по научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“. Има магистърска степен по архитектура от УАСГ и по икономика, специалност „Управление на международни проекти“ от УНСС.
Участвал е в редица научно-изследователски проекти в областта на урбанизма, енергийната ефективност, реконструкцията и реновирането на сгради, инвестиционното проектиране на сгради и други.
Автор е на десетки научни публикации в областта на архитектурата за национални и международни издания.