Участници

Residential forum 2022
8 юни 2022 | София, България

Арх. Александра Атанасова

проектант, архитектурно студио Контрастер

Арх. Александра Атанасова следва архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия в гр. София и Политехническия университет в гр. Краков. Защитава дипломна работа в катедра „Жилищни сгради“ през 2017г в УАСГ - гр. София.

През 2016г става част от архитектурно студио „Контрастер“ - базирано в София студио за съвременна архитектура и иновативен дизайн, с фокус към контекст, устойчивост, подобряване на градската среда, функционалност и икономическа ефективност. 
През последните години студиото се развива основно в проектиране на жилищни, офисни и корпоративни сгради и интериорен дизайн.