Участници

Residential forum 2022
8 юни 2022 | София, България

Арх. Стоимен Демерджиев

управител, Студио Morphe

Стоимен Демерджиев завършва образованието си със специално признание от университета Politecnico di Milano University в специалност градска архитектура. По време на следването си и след това работи с различни архитектурни и инженерни компании около Милано и придобива сериозен стаж в различни области.