Участници

Residential forum 2022
8 юни 2022 | София, България

Арх. Георги Савов

заместник председател, БАИИК

Арх. Георги Савов е съдружник и управител в „А-три архитектура и изпълнения” ООД и „Вамос” ООД с над 17 годишен проектантски и изпълнителски опит в различни области на инвестиционното проектиране. Дипломиран архитект от УАСГ – София.
Сред реализираните от него проекти са административни, промишлени, обслужващи и жилищни сгради, хотели и устройствени разработки. Носител на награда “Сграда на годината” в категория “Търговски сгради” за 2003 г. за обществена търговска сграда “Александър”, гр. София. Номинация за сграда на годината през 2009 г. за обект „Bulgaria Tower” в раздел Обществени сгради с бизнес предназначение.
Член е на Съюза на Архитектите в България, Българска Асоциация на Архитектите и Инженерите Консултанти и на Международния съюз на инженерите консултанти (FIDIC). Председател е на Регионалната колегия „Нова” към Камара на архитектите в България.