Участници

Residential forum 2022
8 юни 2022 | София, България

Тодор Фиданов

изпълнителен директор, ЕТЕМ БГ АД и ЕТЕМ Румъния

През 2012г,  г-н Тодор Фиданов става част от екипа на ЕТЕМ и от тогава изкачва корпоративната стълба, заемайки различни позиции с растяща отговорност в организацията - Продуктов мениджър на архитектурни системи, Главен продуктов мениджър до изпълняващ длъжността Изпълнителен директор на ЕТЕМ БГ от тази година и ЕТЕМ Румъния, където вече 2 години успешно ръководи екипа там. 

20 години неговата професионална кариера в ЕТЕМ е фокусирана върху техническото развитие на продукти за външни фасади на сгради и производството на прозоречни системи, благодарение на неговата техническа експертиза и компетентност,  комуникативни и оперативни умения, и адаптивност във взискателни среди. 

В ролята си на Изпълнителен директор, г-н Фиданов управлява структурата, човешкият ресурс, създава и подпомага стратегии в организацията за постигането на резултати, осигуряване на стабилна работна среда и дългосрочно развитие на бизнеса.