Участници

Residential forum 2022
8 юни 2022 | София, България

Любомир Милчев

мениджър Ключови Проекти, ΕΤΕΜ

Своя професионален път в ЕТЕМ, г-н Любомир Милчев започва в проектантски отдел в периода 2007-2015г. 

Натрупаният технически опит в проектирането, създаването на нови системни и иновативни решения му осигурява позицията на архитектурен консултант в ЕТЕМ, където в продължение на две години консултира в областта на архитектурното проектиране - офис, търговски, жилищни и промишлени сгради. 

През 2019г. е повишен на длъжност Мениджър Ключови проекти, където и в момента ръководи успешно и целенасочено изпълнението на мащабни проекти в преговорни, инвестиционни и консултантско-строителни дейности в координация с архитекти, инвеститори и всички в изпълнението на проекта, което отрежда значителен пазарен принос на ЕТЕМ в емблематични и разпознаваеми сгради.