Участници

Residential forum 2022
8 юни 2022 | София, България

Ирина Мутафчийска

директор НЦТР

Ирина Мутафчийска е урбанист, доктор по научна специалност „Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство“. Главен асистент е в катедра „Градоустройство“ на Университета по архитектура, строителство и геодезия от 2015 г., където преподава по дисциплините „Регионална и градска икономика“, „Регионално планиране“, „Урбанизъм и администрация“, „Жилищна политика“ и други. От 2021 г. е изпълнителен директор на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД.

Има опит като ръководител проекти по градски теми. Работи като експерт в областта на регионалното развитие и устройственото планиране. Част е от екипи разработващи научно-изследователски и приложни проекти, финансирани от програма „Хоризонт 2020“ и от Центъра за научни изследвания и проектиране към Университета по архитектура, строителство и геодезия.