Участници

Residential forum 2022
8 юни 2022 | София, България

Ася Добруджалиева

мениджър проекти, Habitat for humanity

Ася Добруджалиева е Мениджър проекти в Хабитат България от м. август 2010 г. Тя е магистър Опазване на околната среда (1989, ЛТУ София) и магистър Финанси (1999, УНСС, София). Има дългогодишен опит в стратегическото планиране и устойчивото развитие на местно, регионално и национално ниво. Реализирала е редица проекти в областта на опазването на околната среда, достъпа до адекватни жилища на уязвими групи от обществото, социални жилища, енергийна ефективност. Координатор на Коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“.