Участници

Residential forum 2022
8 юни 2022 | София, България

Арх. Цветан Петров

Асоциация на архитектите в България

арх. Цветан Петров е управител на "Иво Петров Архитекти” ООД. Дипломира се в архитектурния факултет на УАСГ през 2007 г. и специализира в L’ecole National Superieure d’architecture de Bretagne в Рен, Франция. Член е на Камарата на архитектите в България. За  последните 15 години той развива бюрото и успява  да превърне ИПА в една от най-успешните компании за архитектура, урбанизъм и вътрешен дизайн в България.  ИПА има редица награди и проекти, отличени  в конкурса “Сграда на годината”