Програма

Residential forum 2022
8 юни 2022 | София, България

Основни акценти

- Инвестиционната среда 2022: Стимулиране на инвестиционната активност и повишаване на доверието в сектора чрез създаване на ясни и прозрачни правила и норми.Промени в нормативна база и ключови стъпки за облекчаване на административния процес, свързан с инвестиционната дейност – какви са плановете на институциите и какво очаква частният сектор? 

- Проектът за изменение нa ЗУT - eлeĸтpoнизaция нa aдминиcтpaтивнитe ycлyги и oгpaничaвaнe нa бюpoĸpaтичнaтa тeжecт в apxитeĸтypнo-cтpoитeлния oтpacъл – защо е важно? Пoвишaвaнe ĸaчecтвoтo нa строителния пpoдyĸт и по-ясно дефиниране на отговорностите на участниците в строителния процес.

- Икономика, макроиндикатори и пазар на жилища 2022: управление на риска и хеджиране в динамична среда. Ликвидността, инфлационният натиск и себестойността на строителния продукт - къде е балансът?

- Жилището като стойност: модели за ценообразуване и пазарни прогнози. Колко достъпни (ще) са жилищата в София и страната и какво определя цената им? Перспективи и предизвикателства пред жилищните инвеститори.

- Жилищните нужди на София: състояние на жилищен фонд, дефицити, качество и устойчивост.Защо хората сменят жилището си? Кварталът, средата (градска и социална) или сградата – кое е водещо?

- Lifestyle Trends: Актуални специфики на средата на обитаване–начинът на живот на модерното поколение купувачи на жилища като основа при планирането на жилищните проекти.

- Търсене: Кои са основните двигатели на търсенето на жилищни имоти? Какво търсят и какво (не) намират модерните жилищни обитатели.

- Building innovation: smart технологии, системни решения и иновации за по-стойностни и устойчиви жилищни сгради.

- Тенденции при управлението на жилищните проекти: как да запазим качеството и повишим стойността на жилищните проекти в дългосрочен план?

- Projects showcase: еволюцията на жилищната архитектура - проекти и реализации 2022

Ексклузивен спонсор

Златен спонсор

Със съдействието на

Wine partner

Партньори

Медийни партньори

Research & database платформа