Участници

Residential forum 2022
8 юни 2022 | София, България

Арх. Яни Вълканов

Урбитат

Арх. Яни Вълканов е архитект и урбанист с богат опит в градското и териториално планиране. Завършил е архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия и магистратура по Градско планиране и жилищна политика от Университет Линкълн, Велкобритания. Има специализации „Комплексно градско планиране” към Японска агенция за международно сътрудничество (JICA) и „Планиране на градовете в преход: Стратегически подход” към Централноевропейския университет в Будапеща. Участвал е в изработването на ключови планове за гр.София и Столична община – Интегриран план за градско възстановяване и развитие, Общ устройствен план, Подробни устройствени планове и др.