Участници

Residential forum 2022
8 юни 2022 | София, България

Aрх. Невена Данева

проектант, Иво Петров Архитекти – IPA

арх. Невена Данева е част от екипа на Иво Петров – Архитекти от 2016 година. Като водещ проектант на редица жилищни и обществени сгради, тя влага творчество и ентусиазъм във всяка задача. Знаков проект за студиото, в който тя има съществена роля е проекта Парк училище „Британика“ – отличен с награда „Сграда на годината 2019“  Дипломира се архитектурния факултет на УАСГ, катедра „Жилищни сгради“