Участници

Residential forum 2022
8 юни 2022 | София, България

Инж. Николай Чомаковски

изпълнителен директор, "Пи Ес Ес Строителство" ЕАД