Участници

Residential forum 2022
8 юни 2022 | София, България

Арх. Йордан Терзийски

зам.- председател на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление