Участници

Residential forum 2022
8 юни 2022 | София, България

Ланд. арх. Добромира Лулчева

съосновател и управител, Landscape Design Studio

ланд.арх. Добромира Лулчева е съосновател и собственик на студио за ландшафтна архитектура LANDSCAPE DESIGN STUDIO. 
Завършва магистърска степен по ландшафтна архитектура в Лесотехническия университет, гр.София. Работи в сферaта от 15 години. 
Вярва, че жизнените и зелени пространства са сърцето на оживените градове и здраво общество. Фокусира се върху разработването на устойчиви концепции, с положително въздействие върху благосъстоянието на хората и околната среда.
С екипът си в LANDSCAPE DESIGN STUDIO се стреми да създава пространства, които носят усещане за природа, привличат хората и са източник на здраве, живот и удоволствие. Работи по различни по мащаб проекти – градски паркове и градини, жилищни комплекси и квартали, бизнес и офис сгради, еднофамилни градини и апартаментни тераси. За всеки един проект намира индивидуални решения, чрез които развива красиви, функционални и качествени открити пространства със собствена идентичност. При проектирането отдава голямо значение на холистичния подход и синтеза между архитектурата, ландшафта и природата в градска и извънградска среда. 
Цялостния и интегриран подход в дизайна носи на ланд. арх. Добромира Лулчева престижни награди от български и международни конкурси, публикации и участия в професионални издания и форуми. Носител на две европейски награди за градска зелена инфраструктура и редица национални награди, някои от които са European Urban Green Infrastructure Award (EUGIC 2015, EUGIC 2017), Invest Build Awards 2020, Най-зелените компании в България и др. 
Ландшафтен архитект на годината 2021.