Участници

Residential forum 2022
8 юни 2022 | София, България

Арх. Лъчезар Николов

основател на Архитектурно студио НИКАРТ

арх. Лъчезар Николов e управител и съосновател на архитектурно студио NIKART. През 2010 завършва висше образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия в катедра сградостроителство при доц. д-р арх. Жеко Тилев
След завършването си работи като архитект по редица градоустройствени и конкурсни проекти в Близкия изток. 
След практиката си тук в България заминава да работи в Норвегия като част от екипа на Faaland arkitekter в Берген и след това продължава своето развитие в Norconsult / Nordic — Office of Architecture в град Осло.
В Норвегия специализира в сферата на BIM технологиите и оптимизирането на архитектурния процес чрез иновативни софтуерни продукти и практики чрез използването на Аi и VR. 
Главен архитект по работата на Sandvika sjøfront като част от екипа на Norconsult за изграждане на цялостно градоустройство и архитектура на крайбрежната ивица на гр. Сандвика близо до Осло. Проектът включва планиране на бъдещото застрояване през 2030 с нови квартали със смесена функция, зони за рекреация и нова марина.
 
Скандинавският начин на живот и мислене са оставили трайна следа в процеса на изграждане и създаване на архитектурата за арх. Николов. Участията в редица международни конкурсни проекти в Близкия изток, Дания, Норвегия и САЩ са важен опит за неговото професионално развитие.
Насител на награда на КАБ за Български архитектурни награди за 2021 с проекта Villa Gantiadi